HOME   ABOUT US   PRODUCTS   PORTFOLIO   BLOG   CONTACT US

Types of packaging

ประเภทของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
 
 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญอย่างมากต่ออาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อปัจจัยหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นความสะอาด การส่งเสริมการขายด้วยบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจทั้งในด้านรูปแบบ สีสัน และความแปลกใหม่ จะเห็นได้ว่าธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบันนี้ต่างก็เน้นและให้ความสำคัญในเรื่องของบรรจุภัณฑ์มากขึ้น ว่าแล้วก็ลองมาทำความรู้จักกับบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่เราคุ้นเคยกันว่ามีประเภทไหนบ้าง

 

1. ขวดพลาสติก – เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เราเห็นกันค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะเอาไว้ใส่กับน้ำดื่มประเภทต่างๆ บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติกนี้สามารถทำได้จากพลาสติกหลายๆ ประเภทขึ้นอยู่กับการนำไปบรรจุว่าจะต้องใช้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์มากแค่ไหน ส่วนเรื่องของการออกแบบก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายทรง และบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือ ฉลากข้างขวดและฉลากฝาครอบขวด

 

2. ขวดแก้ว – มีลักษณะคล้ายๆ กับขวดพลาสติก แต่ส่วนใหญ่จะเอาไว้บรรจุสินค้าที่มีราคาสูงกว่า ดูมีระดับมากกว่า หรือสินค้าบางประเภทที่พลาสติกไม่สามารถบรรจุได้ เช่นเดียวกันก็คือ ขวดแก้วนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีฉลาดข้างขวดและฉลาดบนฝาครอบขวดด้วยเหมือนกัน

 

3. กล่องกระดาษ – ส่วนใหญ่แล้วจะมีเอาไว้สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่แห้ง ไม่ต้องการความชื้น อาทิ ขนมปังกรอบ อาหารแห้ง เป็นต้น บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จะเน้นในเรื่องของการออกแบบ สีสัน และลักษณะของกล่องเป็นหลัก สินค้ามักมีน้ำหนักเบา

 

4. ซองพลาสติก – ถือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากที่สุด เหตุเพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้กับอาหารและเครื่องดื่มเกือบทุกประเภท จะเป็นอาหารแห้งก็ได้ อาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นน้ำก็ได้ โดยลักษณะของซองพลาสติกจะมีความแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารและเครื่องดื่มๆ อาทิ ซองซีลกลาง จะใส่พวกขนมขบเคี้ยว ซองซีลสามด้าน จะเอาไว้ใส่พวก อาหารแปรรูป เป็นต้น

 

5. กระป๋อง – ถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ค่อนข้างมีต้นทุนสูง และมักจะเอาไว้ใช้กับอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผ่านการแปรรูป อาทิ ปลากระป๋อง, ผักกาดดองกระป๋อง, นมกระป๋อง เป็นต้น โดยบรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องนั้นก็จะต้องมีฉลากข้างกระป๋องเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกัน

 

6. ถ้วยพลาสติกพร้อมฟรอยด์ – ส่วนใหญ่มักจะเป็นประเภทอาหารที่ไม่มีความร้อนหรือต้องการให้เก็บความเย็นได้ดี อาทิ โยเกิร์ต ช็อกโกแล็ต เป็นต้น

 

บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เราเห็นกันจนชินตา และหลายๆ คนก็เลือกที่จะซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มบางอย่างจากบรรจุภัณฑ์เสียด้วย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะบอกว่าบรรจุภัณฑ์ก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเช่นเดียวกัน

 
 
 
 
 
 
 
 
HOME ABOUT US PRODUCTS PORTFOLIO CONTACT US Google+